U toku je javna rasprava o tri zakona koji su u septembru, u formi nacrta, usvojeni u prvo u Zastupničkom, a potom i Domu naroda  Federacije – o porezima na dobit, dohodak i doprinosima.

Privrednici se ne slažu sa predloženim rješenjima, smatraju kako neće doprinijeti rasterećenju privrede i podstaći ulaganja.

SHARE