Javno privatno partnerstvo odavno je praksa naprednih društava, a napokon stvari su se pokrenule i u našoj zemlji. Predstavljeni su rezultati projekta javno-privatnog partnerstva, čiji je cilj bio uspostava funkcionalnog okruženja u najširem smislu, kroz provedbu pravnih i ekonomskih efektivnih pristupa.

SHARE