Vijeće ministara usvojilo je Strategiju ruralnog razvoja do 2021. godine.

Strategija pruža šansu našoj zemlji da dobije značajna sredstva iz fondova Evropske unije.

Za ovu godinu do 30 miliona eura, a sa odmicanjem na evropskom putu i iznos će se povećavati.

SHARE