Rizvić – Uspjeli smo osigurati novac iz EU za naučno-istraživački rad