Sud BiH: Potvrđena optužnica u predmetu Goran Salihović

Foto: Anadolu Agency/Arhiv

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Goran Salihović, koja optuženog tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH.

U optužnici se navodi da je optuženi Goran Salihović, kao službena osoba u institucijama BiH, kao imenovani nosilac pravosudne funkcije – glavni tužilac Tužilaštva BiH, u periodu od 1. februara 2013. do 28. septembra 2016. godine, znajući da su Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava za reprezentaciju i poklone, od 25. marta 2011. godine, regulisana prava, uslovi i načini korištenja sredstava za reprezentaciju, postupao suprotno članu 4. navedene Odluke kojom su bili propisani limiti potrošnje u zemlji i inostranstvu na mjesečnom nivou.

U optužnici se dalje navodi da je optuženi, iako je bio upoznat i sa Pravilnikom Vijeća ministara BiH o korištenju sredstava za reprezentaciju te da je određen limit za Tužilaštvo BiH od 20.000 KM za troškove reprezentacije na godišnjem nivou, suprotno interesima rada i normalnog funkcionisanja Tužilaštva BiH, svjesno postupao suprotno navedenim propisima i, iskorištavajući službeni položaj, nalagao rukovodiocu Odjela za materijalno-finansijske poslove da se na konto troškova reprezentacije prebace sredstva budžeta Tužilaštva BiH koja su bila određena za druge namjene.

tijela BiH za iznos od 1.291,50 KM, a sebi pribavio korist u iznosu od 3.874,50 KM, navedeno je u optužnici.

NAPIŠITE KOMENTAR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime