IMTEC dovodi nove tehnologije u BiH

Informatika i robotika u velikoj mjeri mogu unaprijediti obrazovni sistem u našoj zemlji.

Kompanije IMTEC pokušava na velika vrata dovesti najnovije proizvode sa svjetskog tržišta.