Una Suljić: nema straha! U greškama i padovima su najbolje lekcije

Una Suljić je postala najmlađa doktorica farmaceutskih nauka u Bosni i Hercegovini.

Ova mlada Tuzlanka s adresom u Sarajevu kroz trogodišnje istraživanje koje je provela u pripremi odbrane doktorske disertacije, primjenom metaboličkog lijeka uz redovnu terapiju kod 100 pacijenata s ishemijskom bolesti srca, kvalitet života uspjela je podići na veći nivo.

Suljić je na Fakultetu za farmaciju u Sarajevu odbranila doktorsku disertaciju na temu “Utjecaj konvencionalne terapije i metaboličke terapije na poboljšanje kvaliteta života kod pacijenata s ishemijskom bolesti srca”.

Za emisiju “Jedan je dan” govorila je o svom putu do uspjeha, svim preprekama, greškama i padovima iz kojih je, kako sam kaže, najviše naučila.