UNSA sa Vladom KS o Kampusu Univerziteta u Sarajevu

Foto: novovrijeme.ba

U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu (UNSA) danas su održana dva sastanka između predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti Kantona Sarajevo i predstavnika rukovodstva, Upravnog odbora i Senata UNSA.

Održavanje, izgradnja i razvoj Kampusa UNSA bili su tema sastanka kojem su prisustvovali Elmedin Konaković, predsjedavajući Skupštine KS, Edin Forto, premijer KS, Damir Filipović, ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Zineta Bogunić, ministrica za obrazovanje, nauku i mlade, Mirza Hulusić, direktor Zavoda za izgradnju KS, Nedžad Koldžo i načelnik općine Novo Sarajevo te odgovorni predstavnici UNSA.

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru utvrđene su smjernice za postupanje svih nadležnih institucija u pogledu trenutnih aktivnosti izgradnje i razvoja Kampusa UNSA, a koje se odnose na kapitalni projekat izgradnje univerzitetske biblioteke, unapređenja sistema grijanja i javne rasvjete, obnove devastiranih objekata i drugih pitanja koja su od suštinskog značaja za uspostavljanje modernog Kampusa UNSA.

U skladu sa zaključkom Senata UNSA organiziran je i zajednički sastanak kojem su prisustvovali rukovodstvo i zastupnici Skupštine KS, premijer i ministri u Vladi KS, rukovodstvo i članovi Upravnog odbora i Senata UNSA, predstavnici Sindikata UNSA i zaposlenika te predstavnici studenata.

Nakon kraćih uvodnih izlaganja otvorena je diskusija u kojoj se razgovaralo o potrebnim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju KS, procesu integracije UNSA, naročito u segmentu uvođenja UNSA u sistem trezorskog poslovanja, imovini UNSA, otvorenim pitanjima koja se odnose na primjenu nedavno usvojenog Kolektivnog ugovora u oblasti visokog obrazovanja, angažmanu vanjskih saradnika, te strateškim opredjeljenjima Kantona Sarajevo u pogledu visokog obrazovanja i Univerziteta u Sarajevu.

Predsjedavajući Skupštine KS Elmedin Konaković je izrazio punu podršku integriranom Univerzitetu u Sarajevu, dok je premijer Kantona Sarajevo naglasio da je ključna i izuzetno značajna stalna komunikacija uz vođenje računa da se ne naruši autonomija Univerziteta.

Svi učesnici su naglasili kako su sastanci ovog karaktera, koji omogućavaju direktan kontakt predstavnika izvršne i zakonodavne vlasti i članova akademske zajednice, izuzetno korisni, te ih je potrebno održavati u kontinuitetu.

Rektor prof. dr. Rifat Škrijelj je istakao da Univerzitet u Sarajevu u godini u kojoj obilježava 70 godina svoga postojanja i kontinuiranog rada prolazi kroz najveće transformacijske, reorganizacijske i reformske procese. U zaključnoj napomeni rektor Škrijelj je istakao da je Univerzitet u Sarajevu pristupio finansijskoj integraciji, ukazavši na značaj saradnje Univerziteta s ministarstvima finansija i obrazovanja, nauke i mladih, te naglasio potrebu za završetkom procesa pravne integracije Univerziteta, kao i hitnim izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju KS, saopćeno je iz UNSA.

NAPIŠITE KOMENTAR

Molimo unesite komentar!
Ovdje unesite svoje ime