Video: Bez straha i cenzure, 14. izdanje – O upisnim politikama i statusnim pravima – 8.10.2018.