Video: Bez straha i cenzure, 15. izdanje – O inovacijama i razvoju tehnologije na univerzitetima -15.10.2018.