Video: Bez straha i cenzure, 2. izdanje – O standardu studenata u BiH -14.5.2018.