Video: Bez straha i cenzure, 33. izdanje – Reforma visokog obrazovanja na principima bolonje – 25.2.2019.