Video: Bez straha i cenzure, 5. izdanje – O nepraktičnoj nastavi na bh. fakultetima – 4.6.2018.