Video: Bez straha i cenzure, 6. izdanje – Bolonjski proces – 11.6.2018.