(VIDEO) BiH ne štiti djecu s poteškoćama

Djeca s poteškoćama u razvoju u BiH nemaju tretman koji im je zagarantovan prije svega Konvencijom o zaštiti dječijih prava ali i zakonskim rješenjima. 

Iako zakoni postoje, u praktičnom smislu, ova kategorija stanovništva nije prepoznata na pravi način.Djeca s poteškoćama u razvoju uglavnom su briga roditelja. Svako pravo koje im je zagaraantovano moraju posebno tražiti. Erna Topuz majka Azre Kotlo koja ne može brinuti o sebi svaki dan se bori s preprekama i izazovima.