(VIDEO) Carmel Agius za TV1: Oni koji poriču genocid, pokušavaju pokopati istinu