(VIDEO) Kako SFF izgleda radnicima KJKP RAD

Ovako izgleda svako jutro uposlenicima javnog komunalnog preduzeća Rad.

Za Damira Smajića radni dan počinje u pola 7. Zadužuje svoju opremu – električni usisivač. On se brine da sitni otpaci budu usisani sa ulica Sarajeva.

Njegov kolega Admir Sarač, zadužen je za ručno čišćenje- On svako jutro mete ulice i prazni kante za smeće. Problem je kaže jer u Sarajevu nema dovoljno kanti za smeće, ipak turisti su obazriviji pa ga često pitaju za pomoć, gdje da odlože smeće.

Ramiz Bešić svaki dan obilazi grad u eko vozilu. Zadužen je za skupljanje kabastog otpada. Posao mu je naporan samo kada su velike gužve.

Komunalno javno preduzeće Rad svake godine za Sarajevo Film festival angažuje više uposlenika. 110 radnika podjeljenih u 3 smjene svaki dan za vrijeme Sarajevo film festivala izlazi na teren kako bi naš grad odisao čistoćom.SF

Autor: Milica Jovović