(VIDEO) Milijarde duga državnih firmi – račune plaćaju građani

Državna preduzeća u BiH dužna su 8 milijardi maraka.

Značajan dio tog duga odnosi se na zaduženja kod međunarodnih kreditora za što su garant bile entitetske Vlade.

Dio kredita se ne vraća, pa bi na kraju sve moglo pasti na teret budžeta, odnosno građana BiH.