(VIDEO) Pop Rock Škola Sarajevo osvaja region

Nedavno osnovana Pop Rock Škola Sarajevo je već prikupila na desetine mladih, čiji je nastup odjeknuo regijom.

U želji da mladima pruže drugačiju vrstu muzičke naobrazbe, školovani tim vrhunskih bosanskohercegovačkih muzičara omogućio je edukaciju u više sfera.