(VIDEO) Prvi POSTFEST: U Sarajevo stižu studenti regionalnih akademija scenskih umjetnosti

POSTFEST je pozorišni studentski festival koji kreira i realizuje Asocijacija studenata Akademije scenskih umjetnosti. Od 28. novembra do 1. Decembra 2019. godine realizovat će prvi pozorišni studentski festival u Sarajevu na kojem će ugostiti studente sa akademija scenskih/dramskih umjetnosti iz Banja Luke, Tuzle i Novog Sada. Predstave će se u najvećem djelu igrati na Otvorenoj sceni „Obala“ i po potrebi na drugim pozorišnim scenama u Sarajevu. Festival se dijeli na dva dijela: programski i edukativni. Gosti emisije Jedan je dan su Zlatko Sofović, direktor festivala i Tarik Džinić koji radi na edukativnom dijelu festivala.