(VIDEO) Rudnici u najtežem stanju od rata

Rudnici u Federaciji su u najtežoj situaciji još od kraja rata, mada rudari kažu da je čak i tada bilo bolje. Zeničke jame Stranjani i Stara jama te jama rudnika Mramor, rade bez mehanizovanog širokog čela, što je, kažu iz sindikata rudara, vraćanje stotinu godina unazad.