(VIDEO) Tegeltija najavio tužbe za klevetu: Prijave zbog uplitanja u postupak

Predsjednik VTV-a BiH Milan Tegeltija, najavio je građanske tužbe, krivične i disciplinske prijave, kao i pritužbu predsjedniku Evropskog suda za ljudska prava, protiv različitih kategorija osoba koje su u javni prostor iznijeli tvrdnju da je počinio koruptivne radnje.

Kako kaže, podržava istraživačko novinarstvo, no, ističe da novinar koji u obavljanju svog posla prekorači i uđe u klevetu, izlazi iz okvira zakona.

Na komentare da je Vijeće podijeljeno po etničkoj osnovi, kaže da to ne može ustvrditi, te da VSTV odlučuje na demokratski način sa pravom svakog člana da se složi sa nečim ili ne. Opsežnu pravnu akciju koju će poduzeti sa svojim pravnim timom predstavio je okupljenim novinarima u sjedištu VSTV u Sarajevu.

“Podnošenje građanskih tužbi za klevetu  protiv svih medijskih kuća i pojedinačnih novinara, političara i drugih osoba koji su svojim izjavama u javnosti iznijeli ili prenijeli netačne tvrdnje iz kojih proizilazi da sam počinio bilo koju koruptivnu radnju. Drugo, Ovakve tužbe bit će podnijete i u inostranstvo, posebno u SR Njemačkoj. Treće, podnošenje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima protiv osoba koje su svjesno konstruisale i plasirale lažne vijesti koje su imale za cilj moje stavljanje pod disciplinski i krivični progon. Četvrto, podnošenje disciplinskih prijava protiv nosilaca pravosudnih funkcija koje su se, suprotno kodeksu sudijske etike, direktno upleli u tekući krivični postupak pred Tužilaštvom BiH, sugerišući Tužilaštvu da bi ja u istom postupku trebao imati status osumnjičenog. I zadnje, podnošenje prijave predsjedniku Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu protiv sudije tog suda iz BiH, gdina Farisa Vehabovića, koji se svojim javnim izjavama direktno upleo u postupke koje imaju kapacitet da o njima, u konačnoj instanci, odlučuje upravo taj sud”, rekao je Tegeltija.

Autor: Andi Mioč