(VIDEO) U Dnevniku gledajte:  Sve za vlast Bitka za plate u RS-u, Rat se sve više spominje u svijetu…

U Dnevniku gledajte: 

  • Sve za vlast
  • Bitka za plate u RS-u
  • Rat se sve više spominje u svijetu
  • Ploče za sjećanje na Omarsku