(VIDEO) U Dnevniku u 19 gledajte: Diskriminacija porodilja – parlamentarcima važnija visina plata, Štrajk radnika u zdravstvu – prava traže i pacijenti, Pomaci na polju sigurnosti – video nadzor u Sarajevu …

U Dnevniku u 19 gledajte:

  • Diskriminacija porodilja – parlamentarcima važnija visina plata
  • Štrajk radnika u zdravstvu – prava traže i pacijenti
  • Pomaci na polju sigurnosti – video nadzor u Sarajevu