(VIDEO) Zakon o zaštiti na radu star gotovo 30 godina

Oblast zaštite na radu u BiH, uređena je zakonima na nivou entiteta.

U Federaciji, Pravilnik o zaštiti u građevinarstvu star je gotovo 30 godina. U RS je nešto novijeg datuma. Novi Zakon usaglasili su poslodavci, sindikalisti i Federalna vlada, ali zbog političkog neslaganja, više od godinu dana nema dogovora.

Zato se kazne još plaćaju u dinarima.