Vijeće Evrope: Nacionalne manjine u BiH nemaju efektivan pristup svojim pravima

Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini ne uživaju efektivan pristup njihovim pravima, zaključuje se u najnovijem Izvještaju Savjetodavnog odbora Vijeća Europe objavljenom danas.

Navodeći da je primjetan određeni napredak u vezi sa pitanjima i pravima romske manjine u Bosni i Hercegovini, kao i sa potencijalnim uvođenjem integriranih škola, Savjetodavni odbor Vijeća Europe o Okvirnoj konvenciji za zaštitu nacionalnih manjina zaključuje u svom novom mišljenju da nacionalne manjine u BiH još uvijek ne uživaju efektivan pristup njihovim pravima.

Ispitujući ostvareni napredak i predstavljajući preporuke na osnovu informacija koje su dostavile vlasti i na osnovu posjete BiH prošle godine, Odbor zaključuje da u zemlji koja je još uvijek duboko podijeljena između tri konstitutivna naroda, nacionalne manjine su i dalje institucionalno diskriminirane i nisu u mogućnosti u potpunosti učestvovati u političkim procesima u zemlji.

Uprkos presudi Europskog suda za ljudska prava, politička prava takozvanih “ostalih” građana da budu birani i da budu nositelji visokih javnih funkcija su i dalje onemogućena zbog nedostatka političke volje za izmjenu ustavnih i zakonskih odredbi.

Javni život u Bosni i Hercegovini i dalje biva obilježen segregacijom, pri čemu pripadnici konstitutivnih naroda koji žive izvan teritorije koja korespondira sa njihovom etničkom pripadnosti  također trpe diskriminaciju, a u nekim slučajevima nasilje i zlostavljanje.

Također, potrebna je kontinuirana podrška instituciji Ombudsmena – da se usvoji bez odlaganja Akcioni plan za Rome 2017-2020, i da se uklone sve prepreke pravima i pristupu romske djece obrazovanju, prenosi Fena.