Usvojene u decembru. Primjena počela u februaru. Na računu do sada 53,5 miliona maraka. Ali još nije poznato na koji način se se raspodjeliti sredstva koja su osigurana primjenom Zakona o akcizama. Ukoliko se novac bude dijelio po staroj formuli Fedracija bi izgubila značajan dio sredstava.

53.5 miliona maraka za sada se nalazi na računu Uprave za indirektno oporezivanje. Na koji račun će biti uplaćivane i kojim principom još je nepoznanica. Ranije dogovoreni princip raspodjele sada je neprihvatljiv.

„Po odluci iz 2009. godine 90 posto novca od putarina dijeli se na sljedeći način. 59 posto Federaciji, 39 posto RS i 2 posto Brčko Distriktu.“

Ako bi išlo sa raspodjelom novca po ovoj formuli značajan dio sredstava poreznih obveznika iz Federacije prelio bi se u RS, što je za Vladu Federacije neprihvatljivo jer je potrošnja daleko veća nego u RS.

„Neke kalkulacije govore da bi se on morao povećati tri, četiri posto pa čak i više. To nisu mali novci i svakao da postoji odgovornost ne samo vlade Federacije nego i svih nas koji živimo u Federaciji i plaćamo te poreze da osiguramo da novac pripada ovom entitetu i nikako ne završava u drugom entitetu“, rekao je Zlatko Hurtić, savjetnik u Vladi Federacije.

Analitičari su stava da sredstva koja su direktno došla iz kupljenog goriva  na račun UIO dijele u skladu sa izvorom prikupljanja tih sredstava.

„To nije van pameti da se napravi analiza izvora iz kojih su ta sredstva prikupljena jer ona dolaze na poseban račun pa s elako mogu prepoznati izvori sredstava. I po tom osnovu ima logike razgovarati o tome da ta sredstva treba da budu vraćena po onom istom principu kako je to u PDV-u definisano. Onom entitetu ili Brčkom koliko su oni doprinjeli formiranju tog iznosa“, kazao je Zoran Pavlović, ekonomski analitičar.

Još od usvajanja novog zakona o akcizama postoji zamka u jezičkim verzijama. Tako u verziji na srpskom jeziku novac bi se trebao prikupljati na posebne podračune, dok u verzijama na bosanskom i hrvatskom jeziku ta odrednica ne postoji. Za neke odgovornost je na UIO.

„Od 1. fenruara do dvadeset i nekog marta se nisu sastali da razgovaraju o o tome da li će raspodjela ostati ista onakva kakva je prethodno bila kod svih prikupljenih sredstava u fondu UIO. To u prevodu znači da ti ljudi time s e nisu ni bavili a onda kada su s esatali počele su da rade međupolitičke trzavice i diskusije i cela situacija se dovela do apsurda da se sada treba razgovarati o drukčijoj raspodjeli“, rekao je Pavlović.

„Postojeća situacija ne odgovara ni Federaciji ni RS i u svakom slučaju za očekivatio je da će se tu naći neke rješenje koje opet neće nanositi štetu građanima u Federaciji ali ni vladi RS“, kaže Zlatko Hurtić, savjetnik u Vladi Federacije.

Bilo kako bilo, niko se ne osjeća odgovornim što novac i dalje stoji na računima. A građani od 1. februara po litru goriva umjesto dosadašnjih 10 pfeninga izdvajaju 25 feninga.

SHARE