Do 1. janura 2020. godine neće biti moguće da EU primi nove članice, poručio
je to Jean –Claude Juncker, predsjednik Evropske komisije, obzirom da se za to
ne mogu ispuniti uslovi. Poručio je kako će tokom rada iduće Evropske komisije
i Evropskog parlamenta moći se ciljano posvetiti toj problematici.
Ono što je važno za BiH, ali sve zemlje regije jesto što sada ponovo imamo
jasnu dinamiku o očekivanjima iz Brisela prema regiji u smislu približavanja
Evropskoj uniji, tvrdi struka. Kažu, nužno je imati jasniji cilj kako bismo mogli
konkretnije mjeriti u kojem smislu i kojom dinamikom se krećemo ka EU.
Ne radi se više o nekom otvorenom procesu za koji ne znamo kad će se završiti
sada se već manje više govori o nekim konkretnijem dinamičkom planu i u tom
smislu vjerujem da je to dodatni razlog za motiviranje država da se u tom smislu
uozbilje i da dinamiziraju sve one potrebne reformske procese koji nas ustvari
približavaju evropskoj uniji, kaže Adnan Huskić.
Juncker je dodao kako Evropska unija mora otvoriti jasnu perspektivu članstva
Zapadnom Balkanu, upozoravajući na opasnost da bi Evropa ponovo mogla biti
svjedok nesretnih scenarija iz 90-ih godina. Huskić smatra da sadašnji
međunarodni kontekst nije sličan onome iz tih godina.
Kontekst je u principu značajno ili bitno različit od onoga i to ne treba pretjerano
nekome objšnjavati. Međutim da postoji jedna drugačija politička dinamika
nego što je postojala prije jedno recimo deceniju mislim da je to ono što se mora
uzeti u obzir, dodaje Huskić.
Analitičari smatraju kako je politika Evropske komisije nešto što se manifestira
od izbora za sadašnji saziv Evropskog parlamenta, u kojem je, radi jako malog
izlaska građana iz zemalja Evropske unije na izbore, pobjedila konzervativna
struja.
Tako da ćemo morati sačekati novi saziv Evropske unije uz nadu da će veća
izlaznost dovesti do jedne nove strukture u Evropskom parlamentu jer ova
sadašnja struktura je izuzetno konzervativna i nije otvorena i iskrena dovoljno
prema zemljama kandidatima za EU, navodi Kovačević.
Huskić objašnjava da stvari po pitanju valova proširenja zasigurno neće odvijati
na isti način kao i do sada. Smatra i da kriteriji EU neće biti niži, naprotiv da
možemo očekivati da budu još kompleksniji, što našoj zemlji dalje teži zadatak
za ispuniti.
Iz prostog razloga što svako proširenje faktički je imalo svoju dinamiku, pirodu i
način odvijanja i u tom smislu će vjerovatno zemlje zapadnog balkana imati
specifičan pristup, međutim mislim da se posebno imajući u vidu dešavanja

vezano za ulazak Hrvatske probleme koji su nastupili nakon toga i prije ulaska
Hrvatske, Ruminije i Bugarske 2007 godine su uvijek dodatno usložnjavale
posao onima koji tek dolaze, dodaje Huskić.
Situaciju u kojoj se nalazi naša zemlja trebamo gledati kao šansu, da u
promjenjenim oklonostima pokušamo je najbolji mogući način kapitalizirati,
tvrde stručnjaci. Nužna je i motivacija, ne samo političara, nego i građana,
samim time stvaranje i pozitvnih efekata na putu ka euroatlanskim integracijama
BiH.

SHARE