Sarajevska vijećnica sinoć je odisala elegancijom i gracioznošću. Austrijska ambasada, gradovi Sarajevo i Beč organizirali su drugi po redu Austrijski bal. Tamo je bila i naša ekipa.

SHARE