1.600 radnih mjesta zatvoreno

Metaloprerađivačka industrija Tuzlanskog kantona prije rata je imala deset hiljada zaposlenih radnika.

Danas ih je svega oko dvije hiljade. Sa tendencijom smanjenja broja zaposlenih u ovoj branši.

Zatvoreno je čak 12 firmi, koje su se bavile preradom metala.