100 dana sarajevske žičare

Za stotinu dana rada Sarajevske žičare, postignuti su izvanredni i očekivani rezultati.

Broj vožnji dostigao je skoro brojku od 400 hiljada, čime je žičara postala najveća turistička atrakcija. 40 hiljada karata prodano je strancima.