BiH i EU – omogućiti provedbu rezultata izbora

Održan je treći sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje BiH i EU. Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić prisustvovao je sastanku na kojem je  ponovljena evropska perspektiva Bosne i Hercegovine kao jedinstvene i suverene države. Zvaničnici EU i BiH razmotrili su napredak u ključnim političkim, ekonomskim i pravnim kriterijima te provođenje reformske agende.