Bura u Sarajevu – demobilizirani borci blokirali grad, Zakon usvojen, amandmani odbijeni

Federalni Dom naroda usvojio je Prijedlog zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica. Bilo je 39 glasova ZA i dva protiv.

Nisu prihvaćeni amandmani na ovo zakonsko rješenje, koji su usvojeni u Zastupničkom domu, a koje federalna Vlada nije prihvatila. Konačnu verziju daće Komisija za usaglašavanje zakona. Po završetku glasanja, prisuti predstavnici demobilisanih boraca počeli su negodovati, upravo zbog neprihvatanja njihovih amandmana.