CCI: Slab rad Vijeća ministara i Parlamenta BiH

CCI predstavili su rezultate monitoringa rada Vijeća ministara i državnog parlamenta u 1. kvartalu 2018. godine.

Vijeće ministara BiH imalo je najniži intetnzitet rada od početka aktuelnog mandata.

Stalni politički sukobi unutra i između stranaka vladajuće koalicije, najteže posljedice ostavile su na rezultata rada državnog Parlamenta.