Istražujemo – mogu li OS BiH spriječiti migranate – rješenja ima, volje ne

Vojska na granicama jedno je od rješenja za bolju zaštitu.

Međutim, snage prema aktuelnim zakonskim rješenjima, Oružane snage ne mogu biti angažovane na granicama.

Ipak, u slučaju vanrednih situacija i velikog priliva migranata, država mora imati rješenje.