Kodeks UNSA – korak unazad, odbaciti i vratiti na početak

Nacrt kodeksa ponašanja i oblačenja koji je usvojio Senat Univerziteta u Sarajevu ne prestaje izazivati reakcije. Studenti, asistenti i profesori uglavnom su protiv. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu organizirali su javnu raspravu. Kodeks nas, kažu, vraća korak unazad. Zaključak javne rasprave je da se kodeks odbaci, te  se novi izradi ispočetka.