Krivični zakon opet nema prolaz

Danas ponovo nije bilo saglasnosti za usvajanje Zakona o krivičnom postupku, koji je ranije usvojio Predstavnički dom.

U proceduri su još dva, čiji su predlagači Halid Genjac i Klub Hrvata.

Iako su i ovi prijedlozi danas trebali biti razmatrani, Kolegij Doma ih je skinuo s dnevnog reda, jer je Ustavnopravna komisija odlučila zatražiti produženje amandmanske faze za 15 dana.