Medijska ofanziva Srbije u BiH

Postoji ozbiljna medijska ofanziva na BiH radi preuzimanja medijske, a tako i političke moći na ovim prostorima.

Srbija preko svog državnog Telekom operatera polako preuzima telekomunikacijske firme u našoj zemlji. U Republici Srpskoj je već preuzeo. O monopolu na nivou države odlučuje Konkurencijsko vijeće koje ove navode ne želi potvrditi, ali ni demantovati.