Mektić: Angažirati vojsku da zatvori granice

Državni ministar sigurnosti Dragan Mektić smatra da se vojska mora angažovati u zaštiti granice.

Ponovio je i da u Bosanskom Petrovcu definitivno ima mjesta za migrantski prihvatni centar.