Nermin Nikšić o trenutnoj političkoj situaciji: NATO garantuje mir, stabilnost, sigurnost