Nezadovoljni demobilisani borci u RS sve glasniji

Boračka populacija u RS najavljuje radikalne poteze ukoliko njihov status ne bude poboljšan.

Poručuju vlastima da se ozbiljnije počnu baviti problemom boračke populacije.

Rezolucija koju su uputili u Narodnu skupštinu obuhvata sedam zahtjeva, od kojih je prvi javna objava boračkog registra.