Oporezivanje freeleancera – novi namet na bh. pamet?!

Porezna uprava Federacije traži da freelenceri, odnosno slobodni saradnici, koji nisu u radnom odnosu sa institucijom ili preduzećem koje ih angažuje, prijave svoje prihode od 2015. godine.

Iz Porezne navode da ovo nisu novi nameti, jer se ova vrsta poreza primjenjuje od početka 2009. godine.

Freelanceri zahtijevaju povlačenje ovog poziva i javnu raspravu.