Osumnjičeni na slobodi, žrtve nezadovoljne, država spora

Hiljadu i dvjesto predmeta ratnih zločina nalazi se u ladicama pravosudnih institucija BiH.

Na osnovu tog podatka, više od pet hiljada osumnjičenih je na slobodi.

Međunarodna zajednica insistira da se usvoji revidirana državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina.

Vijeće ministara ne usvaja strategiju jer se, kako kažu, mora doraditi. Žrtve nezadovoljne i prethodnom i ovom strategijom.