Pendeš: Jedinstvo za MAP

Ministrica obrane BiH kaže da jedinstven stav o aktiviranju MAP-a postoji u institucijama BiH. Aktiviranje ne znači i automatsko članstvo u Savezu, već dodatne reforme koje će pomoći našoj zemlji.