RS dobila budžet

Narodna skupština Republike Srpske, u ranim jutarnjim satima, na trećoj posebnoj sjednici, po hitnom postupku, usvojila je budžet Republike Srpske za 2019. godinu u iznosu od 3,256 milijardi КM kao i program ekonomskih reformi RS-a za period 2019–2021. godina.