(VIDEO) Sarajevska sahat kula – jedinstvena u svijetu

Sat na sarajevskoj Sahat-kuli jedini je na svijetu koji mjeri lunarno vrijeme, po kojem se ravnaju islamske molitve.

Sahat-kula u Sarajevu je simbol osmanske vladavine na ovim prostorima i jedini ovakav spomenik u Evropi.