Skupština distrikta usvojila izmjene Zakona o dječjoj zaštiti

Foto: www.otisak.ba

Zastupnici Skupštine Brčko distrikta BiH po žurnom su postupku usvojili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti Brčko distrikta BiH kojim su uklonjene nejasnoće u primjeni i preciznije definirana prva u pogledu ostvarivanja prava na materinski dodatak.

– Izmjenama je omogućeno da zahtjev za pravo na materinski dodatak može podnijeti i otac novorođenog djeteta ukoliko u Brčko distriktu ima boravak dulji od dvije godine, a jedini dokaz o prebivalištu bit će uvjerenje koje izdaje nadležno tijelo, odnosno Odjel za javni registar – rekao je zastupnik Tomislav Stjepanović, koji je zajedno sa zastupnikom Šemsom Sakovićem predložio izmjene spomenutog zakona.

Na taj način, rješava se problem obitelji koje nisu mogle ostvariti pravo na materinski dodatak jer majke novorođenčadi nakon udaje u Brčko distriktu nisu imale boravak dulji od dvije godine. Izmjene će imati retroaktivni učinak pa će pravo na materinski dodatak moći ostvariti 28 obitelji koje su ostale uskraćene od polovice prošle godine, kada je uvedena odredba koja je ovo pravo vezala za dvogodišnju prijavu boravka majki u Distriktu, priopćeno je iz Skupštine Brčko distrikta BiH.

Usvojen je i Zakon o odvjetničkoj djelatnosti Brčko distrikta BiH kojim je propisano da će odvjetnici u Brčko distriktu BiH biti članovi odvjetničkih komora Republike Srpske ili Federacije BiH do donošenja zakona o odvjetništvu i osnivanja odvjetničke komore Brčko distrikta BiH, a čije se osnivanje i donošenje predviđa u roku od tri godine.

Razmatrajući Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalnim sustavima Skupština je donijela zaključak kojim je zadužila Direkciju za financije Brčko distrikta BiH da pristupi izmjeni Odluke o dinamici fiskalizacije u Distriktu od 14. siječnja 2019. godine na način da se odgađa primjena te odluke 60 dana od dana donošenja zaključka.

Nakon razmatranja Informacije o realizaciji kapitalnih projekata, na prijedlog zastupnice Slobodanke Ćurčić, zastupnici su se usuglasili da sukladno raspravi za sljedeći sjednicu pripreme zaključak. U suradnji s mjerodavnim odjelom i skupštinskim povjerenstvima bit će pripremljen i zaključak u vezi s raspravom o Informaciji Odjela za komunalne poslove o stanju vodoopskrbe i realizaciji kapitalnih projekata.

Zastupnici su razmatrali i Informaciju o realizaciji skupštinskih zaključaka, Prijedlog proračuna Brčko distrikta za 2019. godinu, a donesena je i Odluka o utvrđivanju javnog interesa za Brčko distrikt BiH.

Odgođeno je razmatranje Nacrta zakona o izmjenama Zakona o Pravosudnom povjerenstvu Brčko distrikta BiH po žurnom postupku, Nacrta zakona o planiranju, projektiranju i razvitku Brčko distrikta BiH u prvom čitanju, Zakona o udrugama i fondacijama u drugom čitanju, kao i Program rada Vlade za 2019. Godinu, navodi se u priopćenju.