(VIDEO) Smrtna kazna u RS – besmislica na putu ka EU

Bosna i Hercegovina jedna je od tri zemlje u Evropi koje u Ustavu imaju smrtnu kaznu.

Doduše, samo u Republici Srpskoj. Iako krivičnim zakonom nije predviđena, smrtna kazna mora van Ustava. Osim što to nalažu brojni međunarodni dokumenti s potpisom BiH, uslov je to i za dobijanje preporuke za otvaranje pristupnih pregovora BiH s Evropskom unijom.