Srbija i Turska – ugovor o izgradnji autoputa Sarajevo – Beograd

Potpisan je ugovor za izgradnju srbijanskog dijela autoceste Sarajevo – Beograd.

Ministrica prometa i infrastrukture Srbije u Beogradu je sa ministrom transporta Turske potpisala ugovor za izgradnju dionica.

Autocesta će se graditi u dvije trase, jedna dužine 17 kilometara, a druga oko 60 kilometara.

Vrijednost izgradnje je oko milijardu eura. Naredne godine očekuje se potpisivanje finansijskog ugovora, a početak radova je 2020. godine.