Šumsko bogatstvo – blago bez kontrole države

Federacija Zakon o šumama nema već deset godina.

To se odražava na zdravlje šuma, bespravnu sječu, a u konačnici i na mogućnost borbe protiv požara i poplava. Ova oblast je, barem na papiru, zakonski regulisana u Republici Srpskoj. Federalni zakon, upućen u parlament, nikada nije došao na dnevni red.